OFERTA WEB 11% cada dia | 20% (Habitació Doble Individual de Diumenge a Divendres)

Avís Legal

Identificació

Aquest Avís Legal ha estat creat per START TODAY, SL, (el titular) amb CIF B02641355, domicili a XALET DEL GOLF, DEVESA DEL GOLF S/N, 17539 BOLVIR (GIRONA) i e-mail reservas@chaletdelgolf.com

Propietat Intel·lectual

El Titular és propietari en exclusiva de tots els continguts del lloc web xalet.rivex.es: textos, gràfics, imatges, logotips, fitxers de programari, colors, estructura, selecció, ordenació i presentació de continguts, el programa d'ordinador per a la seva creació i el seu funcionament; i està totalment prohibida la reproducció total i/o parcial, comunicació pública i emmagatzematge d'aquesta pàgina i de qualsevol altre material i/o element que la integri protegit per la Llei de propietat intel·lectual, sense obtenir el consentiment previ del titular.

Condicions generals dús

L'usuari de la pàgina web (d'ara endavant l'usuari) accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, a la versió publicada pel Titular en el moment mateix en què l'usuari accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web pot ser visitada lliurement i l'usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal. A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà de fer servir la pàgina web amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

Està prohibit fer un mal ús del servei del lloc web utilitzant-lo per enviar correus no desitjats, insultar, assetjar o violar altrament les Condicions d'ús o la Política de privadesa.

El Titular no es responsabilitza de les opinions o comentaris dels usuaris, dels errors o omissions, dels continguts de la Web o altres continguts, als quals es pugui accedir a través d'aquesta, ni dels danys derivats de la utilització de la Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació facilitada a la Web.

El Titular no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l'usuari del Web; tampoc no és responsable dels danys i perjudicis, que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o tercers.

El contingut de la pàgina web podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense avís previ.

El Titular es reserva el dret d'actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com de limitar-ne i impedir-ne l'accés, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

Seguretat

La informació personal facilitada serà protegida amb els estàndards i la tecnologia del sector. Com que Internet no és un entorn totalment segur, no es pot garantir la seguretat de qualsevol informació que es transmeti a la web.

L'usuari és el responsable de mantenir la confidencialitat de la pròpia contrasenya única i de la informació del vostre compte, així com de controlar l'accés a les vostres comunicacions electròniques en tot moment.

Protecció de dades personals

De conformitat al que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), us informem que les dades personals facilitades a través d'aquest lloc web, seran tractades per START TODAY, SL, en base al seu consentiment i per realitzar la gestió sol·licitada, contestar la vostra sol·licitud i l'enviament d'informació del vostre interès.

Les dades personals seran conservades durant el temps que estableixi la legislació vigent o quan se sol·licite la supressió. No seran cedits a tercers a excepció dels supòsits previstos per la llei. No hi ha la transferència internacional de dades.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició, escrivint a START TODAY, SL, amb domicili a XALET DEL GOLF, DEVESA DEL GOLF S/N, codi postal 17539 BOLVIR (GIRONA) o per e-mail a reservas@chaletdelgolf.com. També podeu exercir la tutela dels vostres drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat del present Avís legal, les parts acorden sotmetre's, de forma lliure i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què poguessin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat de START TODAY, SL

Desplaça cap amunt
Desplaceu-vos cap a dalt