Remise WEB -11% (tous typs de chambres tous les jours).
Remise WEB -20% (Cam Simple Double du Dimanche au Vendredi)

CONDITIONS GENERALS DU CONTRACTE

Els meus à jour li 10 de desembre de 2020.

OBJET

Les presents condicions generals regeixen el contracte d'abergament turístic entre la persona contractant (ci-après, également un utilisateur) i START TODAY, SL (ci-après HOTEL XALET DEL GOLF) CIF B02641355, siège social à Xa Golf S/N, 17539 BOLVIR (GIRONA), inscrit al Registre du Commerce de Barcelone, Volume 4797, Foli 180, Page B553756, email reserves@chaletdelgolf.com, telèfon +34 972 884 320.

HOTEL XALET DEL GOLF est dôment vaig registrar al Registre del Tourisme de Catalogne, avec l'identifiant d'enregistrement HG-002274, type d'hôtel (H), chiffre de contrôle 79, categorie 4 étoiles.

ACCEPTACIÓ DES CONDITIONS GENERALS

En contractant ens services proposés sud ce site Web, li contractant declare expressément avoir lu, compri et accepté sans réserve les présentes conditions générales, aixi que les conditions particulières qui peuvent être établies. Totes les condicions generals seront disponibles en romanç per les utilitateurs avant la conclusió del contracte i el peuvent estrès stockées, reproduites i imprimides en la versió actual a tot moment.

Ces condicions auront uneix durée de validitat indéterminée, HOTEL XALET DEL GOLF es réservant el droit de modificar-los unilatéralement, sans que cel·la afecti les services, o promocions qui no et contractés avant la modificació, il'est de les conseill attentivement jaque fois que vous accédez ce portail, comprenent ceux qui i sont publiés à tout moment en vigueur.

El contracte no serà arxivé. Il serà rédigé en espagnol, et dans les relations avec les consommateurs qui es déroulent a Catalogne, également en català.

PROCÈDURE DE CONTRACTE

  • Étape 1. Sélection de la chambre. Vous devez indiquer el jour d'arrivée et de départ, el nom de persones per chambre et cliquer sud «Rechercher». Les chambres disponibles segons affichées ci-dessous, devant choisir celle qui vous interés-se, el nom d'occupants, el nom de chambres et li régime que vous préférez parmi ceux proposés.
  • Étape 2. Informations personnelles. Lors de la poursuite de la réservation, vous devez fournir les informacions personnelles demandées, i compres uneix carte de crèdit per garantir la réservation. Uneix fois tous les champs demandés renseignés, vous devez recolzar sud li bouton « confirmar la réservation » pour que les données saisies soient envoyées.
  • Étape 3. Confirmation de réservation. Uneix fois les données reçues després d'avoir cliqué sud li bouton « confirmar la réservation », vous recevrez un e-mail confirmant la réservation.

MOYENS TECHNIQUES POUR CORREGIR LES ERREURS

Durant el procés de réservation i avant d'appuyer sud el bouton pour procedir à la confirmació de la réservation, l'utilisateur pourra corregir toute erreur et serà empêché de continuar si totes les informacions demandées no són pas fournies. De més, avant de procedir à la confirmació de la réservation, l'utilisateur peut modifier el contingut et même l'annuler dans són integritat, per revenir els estructures précédents per apporter les correccions appropriées.

Avant et després d'avoir efectué la réservation, vous pouves nous contacter via l'adresse e-mail reserves@chaletdelgolf.comou appeler li +34 972884320 a indiquant l'erreur puja, afin de la corregir.

CAPACITÉ DES UNITÉS D'HÉBERGEMENT ET CONDITIONS PARTICULIÈRES D'UTILISATION OU DE JOUISSANCE DE L'ÉTABLISSEMENT

La capacitat jurídica màxima de nosaltres unités d'acolliment a més que les condicions i condicions particulars d'utilització o de jouissance de l'establiment són celles indicades en el jac en el cas del sud siti Internet abans d'efectuar una réservation.

Els animaux no són pas acceptats.

Pendent leur séjour à l'hôtel, les mineurs doivent être accompagnés d'un adult.

QUI PEUT CONTRACTEU

A fi de contractar les prestacions d'hébergement touristique proposades sud notre site, l'utilisateur déclare être âgé d'au moins 18 anys.

CONDITIONS D'ANNULATION

Pour les anul·lacions effectuées dans les 48 heures précédant la data d'arrivée, 100% del prix de la première nuit serà facturat.

Sauf en haute saison, qui serà 7 jours avant.

La non-presentació entraînera uneix carrega de 100 % du séjour.

INDEMNISATION DE RENONCIATION AU SÉJOUR

Il est obligatoire d'effectuer el paiement de la totalitat du séjour une fois li check-in effectué, tot el départ anticipé avec un préavis de moins de 48 heures entraînera la facturation dels nuits non effectuées.

PRIX ET AUTRES DÉPENSES

Les prix applicables à jac allotjament son ceux publiés sud el site Web et apliqués automatiquement auxquels, li cas échéant, des dépenses o dels services supplémentaires que el client a consentis seront ajoutés, configurant la somme de tous ces amb dernière phase de cel·lui-ci.

Els preus que s'indiquen inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) i s'expressen en la moneda euro (€).

L'impost sobre estades en establiment turístics (IEET) és aplicable a les persones que facin estada als establiments d'allotjaments turístics a Catalunya majors de 16 anys, meritant-se a l'inici de l'estada, per la qual cosa el cobrament s'exigirà a la data d'arribada en funció de l'edat de cada persona allotjada.

GARANTIA, MITJANS DE PAGAMENT I FACTURACIÓ DE LA RESERVA

Per garantir la reserva, haureu de facilitar les vostres dades de targeta de crèdit, a través d'una plataforma segura, que compleix els estàndards internacionals de seguretat amb certificació PCI DSS.

El pagament de la reserva es farà directament a l'hotel, llevat que hi hagi causa de penalització per haver cancel·lat la reserva fora dels terminis fixats, o no es presenti a l'establiment a la data acordada d'entrada. En aquests casos es procedirà a carregar a la targeta limport corresponent.

El client autoritza que un cop fet el pagament si vol factura, se li expedeixi factura electrònica, podent revocar el consentiment en qualsevol moment.

CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA

Quan rebem la seva sol·licitud de reserva, procedirem a confirmar-ho per correu electrònic a l'adreça que ens hagi facilitat, en el termini de 24 hores, enviant-li un justificant de recepció que indicarà el número de reserva i contindrà les condicions generals i si escau particulars del contracte.

COMUNICACIÓ AMB LA PERSONA USUÀRIA

Les comunicacions amb la persona usuària de l'establiment d'allotjament turístic es realitzaran a través de mitjans electrònics, com és el correu electrònic, telèfon, inclosa la missatgeria instantània, per la qual cosa haurà de facilitar les dades actives a cada moment per a aquesta finalitat.

Per a qualsevol informació sobre la reserva, l'usuari comptarà amb telèfon d'atenció a clients, telèfon +34 972 884 320 o podrà contactar via correu electrònic a l'adreça reserves@chaletdelgolf.comindicant el número de reserva que li va ser assignat al correu electrònic de confirmació de la reserva.

DRET DE DESESTIMENT

D'acord amb la normativa vigent, no us assisteix el dret de desistiment del present contracte de subministrament de serveis d'allotjament per a fins diferents del de servir d'habitatge.

INFORMACIÓ SOBRE LA RESERVA, QUEIXES I RECLAMACIONS

En cas que vulgueu formular una reclamació, queixa o sol·licitar informació sobre els productes oferts o contractats, podeu trucar al telèfon +34 972 884 320 o podreu contactar via correu electrònic a l'adreça reserves@chaletdelgolf.com

També s'informa que els consumidors i usuaris tenen a la seva disposició fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia que se li enviaran en suport electrònic prèvia sol·licitud formulada mitjançant correu electrònic a l'adreça abans indicada.

CHECK-IN & CHECK-OUT

El check-in s'haurà de fer entre les 15h i les 21 hores i el check-out entre les 8h i les 12h.

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION

La interpretació i l'aplicació d'aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola.

En cas de conflicte, sense perjudici de sotmetre's al que estableixi imperativament la llei especialment quan el contractant sigui un consumidor o usuari, amb renúncia a qualsevol altre fòrum que els pugui correspondre, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats de la ciutat de Sabadell.

©Tots els drets reservats

caCatalan